ZMIENIAMY SZKOŁY
WDRAŻAJĄC INNOWACJE
WYBIERZ JEDNĄ Z TRZECH PROPOZYCJI

AGRO - EKO - LAB

Przyszli rolnicy

INNOWACJA DLA SZKÓŁ ROLNICZYCH

EKO - LOGIKA

Sztuka roślinnego gotowania

INNOWACJA DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

PROJEKTOWANIE RZEMIESLNIKÓW

Artyści w meblarstwie

INNOWACJA DLA SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH

ZMIENIAMY SZKOŁY
WDRAŻAJĄC INNOWACJE

WYBIERZ JEDNĄ Z TRZECH PROPOZYCJI

AGRO - EKO - LAB

Przyszli rolnicy

INNOWACJA DLA SZKÓŁ ROLNICZYCH

EKO - LOGIKA

Sztuka roślinnego gotowania

INNOWACJA DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

PROJEKTOWANIE RZEMIESLNIKÓW

Artyści w meblarstwie

INNOWACJA DLA SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH

O PROJEKCIE

POPOJUTRZE_zawodowo to projekt wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
do skalowania 3 edu innowacji w 65 szkołach branżowych i technicznych z całego kraju.

To unikatowe przedsięwzięcie w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Polski, przez co nie wymaga żadnych nakładów szkół.

Projekt zakłada bezpośrednie kształcenie uczniów i przygotowanie ich w lepszy sposób do wchodzenia na rynek pracy. Przede wszystkim jednak koncentruje się na zmianie oferty edukacyjnej szkół.
Wyposaża je w gotowe i sprawdzone narzędzia edukacyjne, przekazuje rekwizyty do procesu edukacji, a także kształci kadrę do tego, by szkoła samodzielnie mogła kontynuować realizację zajęć w oparciu o innowacyjne metody.

To projekt skalujący 3 innowacje opracowane w ramach inkubatora TRANSFERHUB:

AGRO-EKO-LAB

Skierowana do młodych rolników kończących edukację w szkole

EKO-LOGIKA

Adresowana do uczniów szkół gastronomicznych

PROJEKTOWANIE RZEMIEŚLNIKÓW

Dla uczniów szkół o profilu produkcyjno - usługowym

AKTUALNOŚCI

Interesują Cię edu innowacje? W POPOJUTRZE_zawodowo skalujemy 3 innowacje w szkołach branżowych i technikach.

POPOJUTRZE to jednak szersza społeczność – popularyzujemy innowacje edukacyjne każdego dnia.

Chcesz je poznać. Zapraszamy!

O NAS

SENSE TO CENTRUM ROZWOJU LUDZI I ORGANIZACJI. Od 15 lat zmieniamy biznes i instytucje na lepsze. Inspirujemy. Dostarczamy informacje. Pozyskujemy finansowanie. Ponosimy kompetencje ludzi i organizacji. Dajemy im też siłę, motywację i narzędzia do zmian. Chcesz nas poznać?

Oto nasze specjalizacje

LUDZIE W POPOJUTRZE