Małgorzata Tłok

EDUKATORKA

Absolwentka ekonomii i studiów menedżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Psychologia w zarządzaniu. Zawodowo związana z pracą z ludźmi jako hr-owiec.

Od ponad 7 lat zajmuje się realizacją współfinansowanych z funduszy UE projektów aktywizacyjnych oraz szkoleniowych. W sense consulting pracuje

od 2 lat. Ceni pracę z drugim człowiekiem, możliwość budowania relacji, zaufania jak również diagnozę potrzeb oraz kreowanie rozwiązań.

Agnieszka Dukarska

EDUKATORKA

Magister pedagogiki ze specjalnością doradztwo zawodowe i personalne na UAM w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Projektem oraz Zarządzanie Kadrami.

Od 2008 roku zawodowo związana z obszarem rozwoju kompetencji. Kierowała kilkunastoma projektami w obszarze edukacji, pełniąc funkcje związane z zarządzaniem i realizacją projektów współfinansowanych z EFS. Prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Współpracowała z JST i NGO, posiada doświadczenie w realizacji zamówień publicznych. Pracuje zadaniowo, wytrwale dążąc do celu.

Prywatnie jest fanką Gwiezdnych Wojen i komiksów o superbohaterach. Jest zdania, że współpraca
i wykorzystanie indywidualnych predyspozycji członków zespołu jest kluczem do sukcesu.

Anna Skotowska

EDUKATORKA

Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Doradztwo zawodowe i edukacyjne.

Od 8 lat pracuje w obszarze HR, przez 4 lata wspierała osoby znajdujące się w sytuacji zmiany zawodowej. Motywuje, pomaga budować proaktywną postawę.

Zrealizowała ponad 1200 h wsparcia z 330 osobami w ramach pośrednictwa pracy. We współpracy z innymi ważne dla niej są indywidualne podejście, wzajemne zaufanie oraz pozytywna atmosfera.

Beata Stelmaszyńska

MENEDŻER ZESPOŁU PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Beata od wielu lat pracuje przy realizacji projektów unijnych. Zarządza nimi, doradza firmom w jaki sposób prowadzić poprawnie projekty, pomaga również nowopowstałym działalnościom w rozwoju ich marki.

Magister europeistyki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu.

Jest mocno zorientowana na zrealizowanie postawionych celów. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, a relaksuje przy rozliczaniu projektów;). Wymagająca optymistka.

Wierzy, że praca i dbałość o szczegóły wspólnie doprowadzi innowatorów do wspólnego sukcesu. Zagorzała fanka serialu The Big Bang Theory i dobrego kryminału.