AGRO-EKO-LAB
rolnictwo ekologiczne w sprzedaży bezpośredniej

Innowacja edukacyjna dla szkół rolniczych
– w kontekście podstawy programowej, trendu upraw ekologicznych i nawiązania współpracy z kooperatywami spożywczymi

Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele!

Z radością witamy Was w przestrzeni promującej innowację Agro-Eko-Lab. To unikatowy produkt edukacyjny, wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, do wdrożenia w 10 polskich szkołach branżowych o profilu ROLNICZYM.

Każda szkoła otrzymuje od nas pełną opiekę:

Warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do skalowania innowacji

Warsztaty dla uczniów z zakresu agroekologii

Materiały zawierające produkty innowacji dla szkoły i uczniów

Materiały szkoleniowe typu flipchart post-ity, prezentacja multimedialna

Wsparcie metodyczne dla nauczycieli dotyczące rozszerzenia zakresu kształcenia

Wsparcie w nawiązaniu współpracy z lokalnymi kooperatywami spożywczymi

Wizyta studyjna w gospodarstwach rolnych współpracujących z kooperatywami spożywczymi

Certyfikację i tytuł Szkoły Mistrzów Innowacji

Autorzy Innowacji

Innowacja Agro-Eko-Lab jest wynikiem i podsumowaniem projektu innowacyjnego zrealizowanego przez Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, PwC Polska Spółka z o.o. oraz Fundację Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Innowacja była testowana w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

CO ZYSKUJĄ SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Innowacja odpowiada na realne potrzeby:

Program nauczania szkół rolniczych nie nadąża za trendami

Lokalne rynki pracy nie są w stanie zapewnić zatrudnienia absolwentom szkół rolniczych

Absolwenci szkół pracują często poniżej kwalifikacji

Innowacja realnie pomaga:

Zwiększyć wiedzę nt. rolnictwa agroekologicznego oraz sprzedaży bezpośredniej u uczniów

Zwiększyć prestiż szkoły i wzbogacić program nauczania o praktykę

Nawiązać współpracę pomiędzy szkołą a gospodarstwem agroekologicznym

EFEKTY UCZESTNICTWA UCZNIÓW W INNOWACJI

Bliskie rezultaty:

1. Wiedza o ekologicznej produkcji żywności:

3. Podejście do ekologicznej produkcji żywności:

2. Wiedza jak przekształcić swoje gospodarstwo:

Rezultaty w perspektywie długofalowej:

JAK PRZEBIEGA WDROŻENIE INNOWACJI?

By szkoła mogła wziąć udział w projekcie musi:

6 KROKÓW DO WDROŻENIA AGRO-EKO-LAB W SZKOLE

1.
Krok 1

Wypełnij formularz

2.
Krok 2

Rozmowa w celu omówienia szczegółów i kalendarza wdrożenia

3.
Krok 3

Wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej

4.
Krok 4

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów

5.
Krok 5

Rozszerzenie programu nauczania szkoły o program Agro-Eko-Lab

6.
Krok 6

Certyfikacja szkoły i wręczenie dyplomu Szkoły Mistrzów Innowacji

W RAZIE PYTAŃ, NA WASZE PYTANIA ODPOWIEDZĄ

Agnieszka Dukarska

tel: +48 534 098 072

Małgorzata Tłok

tel: +48 601 999 089